Detta är Reclaiming futures:

Ungdomar utforskar relationen till naturen

Vi är alla den del av naturen. När en liten, men privilegierad grupp människor har styrt jordens framtid mot klimatförändringar och art utrotning så påverkar det oss alla. Men nu är det dags att ta tillbaka jordens framtid!

Detta är utgångspunkten för Reclaiming Futures, Storying Change. Hösten 2021 startar projektet där vi undersöker nya former för vetenskapskommunikation och berättelser om miljön genom möten mellan ungdomar, forskare och konst.​

Det är en riktig röra vi människor ställt till med, inte bara för oss själva utan för allt levande på jordklotet. Vi vet att vi behöver ta ansvar för framtiden och arbeta för hållbarhet, men det ställer stora krav oss som individer. För att förstå innebörden av klimatförändringar och massutrotningar måste vi kunna värdera och orientera oss i vetenskap och fakta.

Men arbetet för en hållbar utveckling kräver också vi också övar på vår förmåga att förstå oss själva som subjekt i relation till djur, natur och miljö och till människor som lever över hela jordklotet.

Under hösten 2021 träffas ungdomar och forskare i workshopar, föreläsningar och seminarier för att diskuterar antropocen och klimatförändringar. I workshoparna får ungdomarna reflektera kring begrepp som finns representerade i forskning inom miljöhumaniora och som också spelar en viktig roll för människans påverkan på klimat, miljö och artrikedom.

Ungdomarna får stöd i att fundera över sin egen position i förhållande till naturen och skapa sina egna berättelser om miljön och framtiden. Utifrån detta arbetar de fram synopsisar eller underlag till korta filmer som de sedan skapar och producerar på egen hand, med stöd från konstnärer och filmare.

Våren 2022 visas filmerna tillsammans med panelsamtal och seminarier på en film- och vetenskapsfestival på konsthallen Färgfabriken. Även festivalen kommer att planeras och arrangeras av ungdomar.

Inom ramen för projektet produceras även korta filmer där forskare kopplande till forskargruppen The Post Humanities Hub berättar om sina arbeten inom områdena miljöhumaniora och posthumaniora.

När projektet är klart, 2023, har vi samlat på oss en mängd kunskap och erfarenheter om hur vi skapar gränsytor och rikare dialog mellan ungdomar, allmänhet och forskare.

Kunskapen kommer att samlas in och tillgängliggöras genom artiklar både för akademisk och populärvetenskaplig publicering. Vi skapar också en webbplattform där vi tillgängliggör verktyg och metoder till stöd för lärare och pedagoger som vill arbeta med klimatfrågor i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora.

Bakgrunden:

Reclaiming Futures, Storying Change växte fram ur en önskan av att hitta nya former för att kommunicera kring hållbarhet och forskning. Läs mer om idéerna och forskningen som ligger till grund för projektet.

INSPIRATION

Aldrig ensam

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Whatsapp Reddit Telegram https://youtu.be/uItbEWuj2pk Bacteria just wants some alone time by

Läs mer

Svampjägare

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Whatsapp Reddit Telegram I den feministiska dikten “The Mushroom Hunters” av författaren

Läs mer

Naturen talar

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Whatsapp Reddit Telegram Vad är det som får oss att känna omsorg om naturen? Upplever vi

Läs mer

Ljud som förorenar

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Whatsapp Reddit Telegram Människans aktiviteter i haven får oväntade konsekvenser.

Läs mer