Vi som driver projektet:

Cecilia Åsberg

Professor i genus, natur, kultur, Linköpings universitet. Ledare The Posthumanities Hub.
cecilia.asberg@liu.se

Daniel Urey

Processledare, Färgfabriken. daniel.urey@fargfabriken.se
076 812 94 33

Janna Holmstedt

Konstnär, doktor i fri konst.
The Posthumanities Hub.
janna.holmstedt@gmail.com
070 970 07 10

Karin Englund

Projektledare, Färgfabriken karin@fargfabriken.se
0736 84 27 23

Karin Wegsjö

Dokumentärfilmare, regissör kort- och dokumentärfilmer, KW Produktion.
karin@wegsjo.se
070-7811372

Lotten Wiklund

Vetenskapsjournalist, Kajman Media
lotten@kajman.se
070-6515539