Pressmaterial

Ungdomar gör vetenskapsfestival på konsthallen Färgfabriken

Tid: Lördag 2 april 13.00 till 16.00

Plats: Konsthallen Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm. 

I Reclaiming Futures – Storying Change möts ungdomar och forskare för samtal om klimatförändringar, miljöfrågor och vårt förhållande till naturen. Projektet har bland annat resulterat i ett antal kortfilmer. Nu presenteras delar av arbetet på en vetenskapsfestival med ett gediget program skapat och producerat av ungdomarna själva. 

Ladda ner hela pressreleasen som pdf: Vetenskapsfestival Färgfabriken.

 

 

Pressbild fri att använda då Reclaiming Futures nämns.  Bilden visar hur Färgfabrikens ungdomsråd förbereder kunskapsscenografin som ramar in vetenskapsfestivalen. Bilden får beskäras. Foto: Färgfabriken

Ladda ner högupplöst bild här.

Fler pressbilder finns i Färgfabrikens nyhetsrum.

Ladda ner affischen för festivalen som pdf och skriv ut den i A3 eller A4. Klicka här!

Presskontakt:

Karin Englund, projektledare Färgfabriken, 0736 84 27 23

Lotten Wiklund, projektledare Kajman Media, 070-651 55 30

Pressrelease 2021-03-17

Reclaiming Futures ett sätt att stärka ungdomars position i klimatdebatten och visa att klimatforskning inte bara är en fråga för politiker och akademiker utan något som hör hemma mitt i samhället.

– Miljöforskning handlar inte bara om siffror, data och statistik. Det handlar också om hur vi, som människor ser på miljön, på liv och död på planeten. Hur ser vi oss själva i relation till naturen? Tror vi att vi står utanför eller ser vi oss själva som en del av världen?, säger Cecilia Åsberg, forskare i miljöhumaniora, professor vid Linköpings universitet och en av initiativtagarna till projektet.

Ska vi förstå innebörden av klimatförändringar och artutrotning och hur vi  hanterar detta så behöver vi också lära mer om samspelet mellan allt levande på jorden, såväl djur och växter som oss människor. Projektets titel, Reclaiming Futures, belyser behovet av att ifrågasätta gamla och ofta förlegade världsåskådningar som än idag sätter sin prägel på vår relation till naturen och få oss att återta framtiden från det förgångna. 
I Reclaiming Futures ingår förutom ungdomarna också forskare, filmare, pedagoger, konstnärer, vetenskapsjournalister och andra personer med specialkunskap kring klimat- och forskningskommunikation.

Under 2021 och 2022 samlades ungdomar och forskare i workshopar och kring samtal om klimatforskning och naturmiljö. Genom mötena fick ungdomarna möjlighet att ge sin syn på vad klimatförändringarna innebär för just dem och deras syn på framtiden. De fick också stöd och hjälp att formulera sina egna berättelser som sedan kom att ligga till grund för ett antal kortfilmer de producerat.

Parallellt med detta arbetade ett ungdomsråd på Färgfabriken med att sätta ihop ett program för den vetenskapsfestival där filmerna ska visas. Vetenskapsfestivalen Reclaiming Futures på konsthallen Färgfabriken i Stockholm består förutom filmvisningar även av publika samtal mellan ungdomar och forskare, kortare föreläsningar och scenframträdanden inramat i en kunskapsscenografi sammansatt av ungdomarna själva. 

– Reclaiming Futures är ett sätt att hitta nya vägar för vetenskapskommunikation som är mer ömsesidiga. Samtalen och samverkan mellan ungdomarna och forskare visar att det inte bara är samhället som behöver forskning, utan att vetenskap och forskning även behöver kulturella bilder, samhällets kommentarer och inte minst ungdomars förmåga att skapa framtider, säger Cecilia Åsberg.

Generell info om projektet
Projektet Reclaiming Futures – Storying Change är en fortsättning på pilotprojektet Popularizing Environmental Humanities (2019) och finansieras med medel från forskningsstiftelsen Formas. Projektet drivs i samarbetet mellan forskargruppen The Posthumanities Hub vid Linköpings universitet, ledd av Cecilia Åsberg, konsthallen Färgfabriken i Stockholm, Kajman Media/Lotten Wiklund vetenskapsjournalist,  dokumentärfilmaren Karin Wegsjö på KW produktion samt konstnärliga forskaren Janna Holmstedt på SHM, Statens historiska museer. I projektet ingår även Bromma gymnasium och Artlab Gnesta samt ett flertal intressenter. 

Det fleråriga projektet kulminerar nu i en vetenskapsfestival på Konsthallen färgfabriken i Stockholm. Det pedagogiska arbetet i Reclaiming Futures bygger på workshopmetoder som utvecklats och utvärderats i tidigare projekt. Nu dokumenteras arbetet och framledes kommer metoder och tillvägagångssätt att struktureras och tillgängliggöras så att lärare och andra som är intresserade har möjlighet att arbeta vidare med ungdomar och klimatkommunikation. Modellen kommer att publiceras på www.reclaimingfutures.se

Vi som driver projektet:

Cecilia Åsberg

Professor i genus, natur, kultur, Linköpings universitet. Ledare The Posthumanities Hub.
cecilia.asberg@liu.se

Daniel Urey

Processledare, Färgfabriken. daniel.urey@fargfabriken.se
076 812 94 33

Janna Holmstedt

Janna Holmstedt
Konstnär, doktor i fri konst.
Statens historiska museer (SHM).

The Posthumanities Hub.

janna.holmstedt@shm.se

070 970 07 10

Karin Englund

Projektledare, Färgfabriken karin@fargfabriken.se
0736 84 27 23

Karin Wegsjö

Dokumentärfilmare, regissör kort- och dokumentärfilmer, KW Produktion.
karin@wegsjo.se
070-7811372

Lotten Wiklund

Vetenskapsjournalist, Kajman Media
lotten@kajman.se
070-6515539