Ungdomar sätter agendan för samtal om klimatet

Tänk inte på miljön. Tänk på dig själv som en del av miljön.
I Reclaiming futures, storying change sätter ungdomar agendan för samtal om miljön, klimatet och framtiden. Genom workshopar, filmskapande, samtal och en vetenskapsfestival gestaltar ungdomarna sin relation till naturen. Projektet är ett sätt att undersöka nya former för vetenskapskommunikation och klimatförändringar och posthumaniora.