Ungdomar sätter agendan för samtal om klimatet

Tänk inte på miljön. Tänk på dig själv som en del av miljön.

Är du som människa en del av naturen? Är naturen en del av dig? I projektet Reclaiming Futures, Storying Change sätter ungdomar agendan för samtal om miljön, klimatet och framtiden. Genom workshopar, filmskapande, samtal och en vetenskapsfestival gestaltar ungdomarna sin relation till naturmiljö och klimatpåverkan. Projektet är ett sätt att undersöka nya former för vetenskapskommunikation av klimatförändringar och posthumaniora.​

Projektet är en fortsättning på Popularizing Environmental Humanities som genomfördes tillsammans med klass M16 på Bromma gymnasium, våren 2019.

VETEN
SKAPS
FESTIVAL

FÖR UNGDOMAR.
AV UNGDOMAR.

video•debatt•workshop•
samtal•film•föreläsnigar•
konst•

Tid: lördagen 2 april 2022
Plats: Färgfabriken, stockholm

Röster från ungdomarna

”Under en lång tid har jag frågat mig frågan ’varför gör jag inte mer för miljön?’ utan att finna något egentligt svar. Vad skall jag göra för någonting som kan förändra saken till det bättre?
 Då kom jag fram till ett svar som egentligen är en fråga ’varför gör folk skillnad för miljön?’.”

-elev klass M16, Bromma gymnasium 2019-

 

”Detta projekt öppnat ögonen på mig för hur forskningsresultat kan upptäckas men även kommuniceras ut. […] Trots allt så är forskningsresultat extremt viktiga för oss och att då ha förmågan att kommunicera ut detta på ett bra sätt kräver speciella tekniker och taktiker, och detta kan man tänka i oändlighet på.”

-elev klass M16, Bromma gymnasium 2019-​

Forskarna berättar

Vad är miljöhumaniora och posthumaniora? Vad kan vi lära oss genom att lyssna på maskar? Hur hänger döden och framtiden ihop?

Se filmerna där forskarna berättar om sina projek här!

Vår syn på hållbarhet utgår från FNs hållbarhetsmål:

Projektet drivs i samarbetet mellan:

The Post Humanities Hub – forskargrupp

Färgfabriken – konsthall

Kajman Media – vetenskapsjournalistik och kommunikation

Karin Wegsjö Produktion – dokumentärfilm

Bromma gymnasium – lärare och elever

Artlab Gnesta – mötesplats för konst och samhälle och bas för Squid Squad självorganiserad aktionsgrupp för ungdomar

Statens historiska muséer

Linköpings universitet

KTH Avdelningen för Historiska studier av vetenskap , teknik och miljö

Reclaiming Futures, Storying Change finansieras med bidrag från forskningsrådet Formas.

INSPIRATION

FILM

Svampjägare

I den feministiska dikten “The Mushroom Hunters” av författaren Neil Gaiman möter vi det som är vetenskapens ursprung; människans extremt

Läs vidare
FILM

Naturen talar

Vad är det som får oss att känna omsorg om naturen? Upplever vi miljön som mer skyddsvärd om vi ger den mänskliga mänskliga drag? Tillhör

Läs vidare
Okategoriserade

Ljud som förorenar

Människans aktiviteter i haven får oväntade konsekvenser. Båttrafik, ekolod för att lokalisera fick och andra saker som ger ifrån sig ljud

Läs vidare