Lyssna

Våren 2021 viade konsthallen Färgfabriken Lyssna. Projekt anknöt till Reclaiming Futures både i praktik och som idé.

För att kunna vända de negativa effekterna på klimatet behövs inte bara kunskap. Vi måste utforska och förstå hur siffror och fakta hänger samman med våra liv och våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Ungdomar och forskare träffas och samforskar i projektet Lyssna på konsthallen Färgfabriken i Stockholm.

Lyssna är ett projekt som bygger på möten och workshops där ungdomar, konstnärer och forskare tillsammans har utforskat begrepp som natur, identitet och konsumtion. I en gemensam läroprocess undersöker Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Projektet, som är finansierat av Svenska Postkodstiftelesen, utmynnar i fyra nya konstverk, liksom en utställning och ett publikt program på varje plats. Under 2021 sker en dialog mellan projekten Lyssna och Reclaiming Futures där insikter och idéer kan delas och förstärkas, som i sin tur ger energi och impulser till den fortsatta gemensamma läroprocessen.

Illustrationer som arkitekten Peter Lang gjort på teman i projektet Lyssna.

INSPIRATION

På Färgfabriken pågår Lyssna, ett projekt starkt besläktat med Reclaiming Futures. 

Aldrig ensam

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Reddit Telegram https://youtu.be/uItbEWuj2pk Bacteria just wants some alone time by Adam Bliss.

Läs mer

Svampjägare

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Reddit Telegram I den feministiska dikten “The Mushroom Hunters” av författaren Neil

Läs mer

Naturen talar

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Reddit Telegram Vad är det som får oss att känna omsorg om naturen? Upplever vi miljön som

Läs mer

Ljud som förorenar

Share this… Facebook Twitter Linkedin Pinterest Reddit Telegram Människans aktiviteter i haven får oväntade konsekvenser. Båttrafik, ekolod

Läs mer