Projektgrupp

Cecilia Åsberg

Professor i genus, natur, kultur, Linköpings universitet. Ledare The Posthumanities Hub.
cecilia.asberg@liu.se

Daniel Urey

Processledare, Färgfabriken. daniel.urey@fargfabriken.se
076 812 94 33

Janna Holmstedt

Janna Holmstedt
Konstnär, doktor i fri konst.
Statens historiska museer (SHM).

The Posthumanities Hub.

janna.holmstedt@shm.se

070 970 07 10

Karin Englund

Projektledare, Färgfabriken karin@fargfabriken.se
0736 84 27 23

Karin Wegsjö

Dokumentärfilmare, regissör kort- och långfilmer, KW Produktion
karin@wegsjo.se
070-7811372

Lotten Wiklund

Vetenskapsjournalist, Kajman Media
lotten@kajman.se
070-6515539

Partners

Färgfabriken

Färgfabriken är en konsthall som sedan 1995 huserar i en gammal färgfabrik på det gamla industriområdet Lövholmen i Stockholm. Programmet består av utställningar, seminarier, workshops med mera. Innehållet uppstår ofta genom samarbeten med till exempel forskare, konstnärer och ungdomar. Verksamheten bedrivs genom en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar med samtida kulturella uttryck med tonvikt på konst, arkitektur och samhällsutveckling. Färgfabrikens vision är att vara en arena där konst, arkitektur och samhällsfrågor möts, där vi gemensamt kan reflektera kring vår historia, samtid och framtid. Genom att skapa förutsättningar för gränsöverskridande dialoger vill Färgfabriken förmedla alternativ till polarisering och fragmentering. Färgfabrikens program och innehåll rör sig därför mellan olika konstnärliga fält och andra kunskapsområden. Färgfabriken gör även projekt utanför huset genom internationella samarbeten som stärker den gränsöverskridande verksamheten i både tanken och i relation till platsen vi verkar på. Dessa samarbeten resulterar ofta i att vi presenterar idéer och konstnärskap som inte tidigare visats i Sverige.

The Posthumanities Hub

Vid The Posthumanities Hub träffas och utvecklas samtida mer-än-mänskliga humanvetenskaperna. Exempelvis bedriver vi feminist environmental humanities, human animal studies, science and literature studies, medie- och populärkulturstudier, medical humanities, digital posthumanities och cyborg anthropology. För att ta sig an lokalt specifika och världsliga problem, tillsammans. Världens problem bryr sig ju inte om akademiska uppdelningar i discipliner, natur eller kultur - och forskning är social verksamhet.

Kajman Media

Kajman Media en plattform för att utveckla koncept, driva projekt och producera populärvetenskpligt innehåll för olika medier och sammanhang. Arbetet är ett sätt att utforska möjligheterna att göra bra och välproducerad populärvetenskaplig content i ett samhällsklimat där gränserna mellan tro och vetande allt oftare ifrågasätts och där digitaliseringen och nya medieekonomier skapa förändrade förutsättningar både för vetenskapskommunikation och vetenskapsjournalistik.

KW Produktion

KW Produktion drivs av Karin Wegsjö som är regissör och filmare, utbildad vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Karin Wegsjö har gjort flera kort- och dokumentärfilmer och hennes filmer har vunnit priser och visats både i Sverige och utomlands (bland andra Guldbagge och Golden Gate Award). Wegsjö har i många år samarbetet med Nobelmuseet och gjort ett flertal filmer och festivaler för dem. Hon skriver, regisserar och scenograferar även för teaterscenen. Hon skriver, regisserar och scenograferar även för teaterscenen.