ungdomar sätter agendan för samtal om klimatet

Tänk inte på miljön. Tänk på dig själv som en del av miljön.

Är du som människa en del av naturen? Är naturen en del av dig? I projektet Reclaiming Futures, Storying Change sätter ungdomar agendan för samtal om miljön, klimatet och framtiden. Genom workshopar, filmskapande, samtal och en vetenskapsfestival gestaltar ungdomarna sin relation till naturmiljö och klimatpåverkan. Projektet är ett sätt att undersöka nya former för vetenskapskommunikation av klimatförändringar och posthumaniora.​
Vår syn på hållbarhet utgår från FNs globala mål.
Projektet drivs i samarbetet mellan:

The Post Humanities Hub – forskargrupp

Färgfabriken – konsthall

Kajman Media – vetenskapsjournalistik och kommunikation

Karin Wegsjö Produktion – dokumentärfilm

Reclaiming Futures, Storying Change finansieras med bidrag från forskningsstiftelsen Formas.

INSPIRATION

FILM

Svampjägare

I den feministiska dikten “The Mushroom Hunters” av författaren Neil Gaiman möter vi det som är vetenskapens ursprung; människans extremt

Läs vidare
FILM

Naturen talar

Vad är det som får oss att känna omsorg om naturen? Upplever vi miljön som mer skyddsvärd om vi ger den mänskliga mänskliga drag? Tillhör

Läs vidare
Okategoriserade

Ljud som förorenar

Människans aktiviteter i haven får oväntade konsekvenser. Båttrafik, ekolod för att lokalisera fick och andra saker som ger ifrån sig ljud

Läs vidare