Ungdomar sätter agendan för samtal om klimatet

Välkommen på seminarium om forskningskommunikation!

"För unga är hopp ett hårt arbete"

Samtal om forskningskommunikation, medborgarhumaniora och konst som metod för integrativt lärande.

Hur pratar vi klimatförändringar, artutrotning och globala orättvisor med våra ungdomar? Hur hjälper vi dem att bibehålla hoppet om framtiden i en värld som vi inte själva förstår? “För unga är hopp ett hårt arbete” handlar om konsten att navigera svåra framtidsfrågor tillsammans – över generationsgränser och mellan olika discipliner.

Tid: Tisdag 17 oktober kl 14-16. Mingel med dryck och tilltugg 16-17.
Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm.

“För unga är hopp ett hårt arbete” är kostnadsfritt men antalet platser begränsat så föranmälan krävs till osa@fargfabriken.se

Evenemanget riktar sig speciellt till dig som arbetar med ungdomar och exempelvis vetenskap, klimat- och hållbarhetsfrågor, kulturverksamhet, vetenskapskommunikation eller pedagogiskt. 

Alla intresserade är välkomna!
 

 

 

Lägg till din rubriktext här

AV UNGDOMAR. FÖR UNGDOMAR.

Lördag 2 april kl 13-16 2022 Konsthallen Färgfabriken Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

film·panel·samtal
scen·konst

Kom och träffa forskare!

Reclaiming Futures tar sig an den största av alla samhällsutmaningar – att komma på hur vi ska samexistera på denna planet. Här möts ungdomar tillsammans med forskare och kulturorganisationer för att gestalta och kommunicera olika perspektiv på samtiden och de framtider som vi tillsammans kan forma.

Nyfiken? Det här är en möjlighet för dig som ungdom att medverka och ge röst till din framtids-utmanade generation. Kom! 

Fri entré + fika!

För frågor och anmälan: karin@fargfabriken.se

 
 

Tänk inte på miljön. Tänk på dig själv som en del av miljön.

Är du som människa en del av naturen? Är naturen en del av dig? I projektet Reclaiming Futures, Storying Change sätter ungdomar agendan för samtal om miljön, klimatet och framtiden. Genom workshopar, filmskapande, samtal och en vetenskapsfestival gestaltar ungdomarna sin relation till naturmiljö och klimatpåverkan. Projektet är ett sätt att undersöka nya former för vetenskapskommunikation av klimatförändringar och posthumaniora.​

 

 

Projektet är en fortsättning på Popularizing Environmental Humanities som genomfördes tillsammans med klass M16 på Bromma gymnasium, våren 2019.

Röster från ungdomarna

”Under en lång tid har jag frågat mig frågan ’varför gör jag inte mer för miljön?’ utan att finna något egentligt svar. Vad skall jag göra för någonting som kan förändra saken till det bättre?
 Då kom jag fram till ett svar som egentligen är en fråga ’varför gör folk skillnad för miljön?’.”

-elev klass M16, Bromma gymnasium 2019-

 

”Detta projekt öppnat ögonen på mig för hur forskningsresultat kan upptäckas men även kommuniceras ut. […] Trots allt så är forskningsresultat extremt viktiga för oss och att då ha förmågan att kommunicera ut detta på ett bra sätt kräver speciella tekniker och taktiker, och detta kan man tänka i oändlighet på.”

-elev klass M16, Bromma gymnasium 2019-​

Forskarna berättar

Vad är miljöhumaniora och posthumaniora? Vad kan vi lära oss genom att lyssna på maskar? Hur hänger döden och framtiden ihop?

Se filmerna där forskarna berättar om sina projek här!

Vår syn på hållbarhet utgår från FNs hållbarhetsmål:

Projektet drivs i samarbetet mellan:

INSPIRATION